Veli Modülü

DERSSİS, kurum ile veli arasındaki resmi iletişimi sistematik bir şekilde sağlayabilmek adına Veli Modülünü geliştirmiştir. Eğitim kurumlarında yeni öğrenci kaydı alınırken veliye dair veriler de bu sayede dijital ortama aktarılır. Gerekli zamanlarda veliye ulaşılması gerektiğinde hızlı arama özelliğinden yararlanılarak velinin iletişim bilgilerine ulaşılmasını sağlayan bu modül, IP santrala bağlı olarak çalışır. Günümüz teknolojisinin ihtiyaçlarını karşılamak adına hızlı ve etkili iletişim sağlayan IP santraller yazılım tabanlı oldukları için eğitim kurumları gibi yüksek kapasiteli kullanıma ihtiyaç duyan alanlar için oldukça önemlidir. Veliye acil bir şekilde ulaşılması gerektiğinde bu gibi sistemler, eğitim kurumlarına fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Öte yandan Veli Modülü, idare personeli, rehber öğretmenler ve veliler arasındaki görüşmelere dair dokümanları da arşivler. Bu çalışmanın titizlik içinde ve sistematik olarak gerçekleştirilmesi geriye dönük incelemelerde ve raporlama zamanlarında eğitim kurumlarına yol gösterir. Modül içerisinde her veliye özel bir sayfa bulunur. Bu sistemi geniş kapsamlı bir veli dosyası olarak düşünmek doğru olacaktır.

Veli Modülü dahilindeki veriler aşağıdaki gibidir:

 • Velinin ve öğrencinin adı soyadı
 • Velinin adres ve iletişim bilgileri
 • Hızlı arama sistemine aktarılan acil durum numaraları
 • Veli ile yapılan görüşmelere dair dokümanlar
 • Gerekli durumlarda temin edilmek üzere veli ile kurum arasındaki muhasebe dokümanları
 • Veli toplantı tutanağı belgeler

Veli Modülünün Eğitim Kurumlarına Sağlayacağı Yararlar

 • Eğitim kurumları ve veliler arasındaki iletişim kolaylaşır.
 • IP santral sistemi sayesinde daha hızlı veri erişimi sağlanır.
 • Veli görüşmelerine dair tutanaklar sayesinde geriye dönük değerlendirmeler kolaylıkla yapılabilir.
 • Her veliye özel profil sayfaları sayesinde bilgi karışıklığı önlenebilir.
 • Rehber öğretmenler öğrencilere dair geri bildirimlerini daha hızlı idare ve velilere iletebilir.
 • Dijital ortama aktarılan dokümanlar ile velilere dair verilerin kaybı önlenir.
 • Veli toplantısı veya idare ekibiyle yapılacak değerlendirmelerde önceki görüşmelere dair dokümanlar kullanılarak etkili geri dönüşler sağlanabilir.
 • Velilerin kurum ile gerçekleştirdiği muhasebe işlemleri dijital ortamda korunabilir.
 • Velilerin kurum üzerine görüşleri kaydedilerek idari personele kurumun durumunu değerlendirme imkanı tanınır.
 • Zaman zaman veli bilgilendirme formu gibi dokümanlar hazırlanarak öğrencinin ailesinin kurum ile kurduğu iletişim güçlendirilebilir.