Raporlar Modülü

Genel anlamda eğitim kurumlarının değerlendirme toplantılarında ihtiyaç duyabileceği her türlü raporu içeren modüldür. Tüm modüllerin sayfalarının altında görülebilen rapor içerikleri, birimlere etkili performans ve kurumu ilgilendiren diğer konularda değerlendirme yapabilme imkanı tanır.

Modül kapsamındaki raporlar aşağıdaki gibidir:

Öğrenci Modülü Raporları– Öğrenci bilgileri, not ve performans durumları, dönem derslerine dair veriler

Personel Modülü Raporları– Personel bilgileri ve yetki alanları

Veli Modülü Raporları– Görüşme dokümanları ve iletişim bilgileri

Muhasebe Modülü Raporları– Muhasebe biriminin işleyişi sırasında hazırlanan tüm içeriklerin değerlendirmeleri

Duyuru Modülü Raporları– Duyuru ve bilgilendirme metinleri

Faaliyet Modülü Raporları– Planlanan faaliyet ve etkinliklerin içerikleri ve sorumlu personelleri

Kalite Görüşmeleri Modülü Raporları– Kuruma dair olumlu ve olumsuz bildirimlerin istatiksel raporlarını içeren veriler

Raporlar Modülünün Eğitim Kurumlarına Sağlayacağı Faydalar

  • Ay veya yıl sonu performans değerlendirmelerinde temel kaynak işlevi görür.
  • Personeller hem kendi birimlerinin hem de şahsi çalışmalarının kuruma olan etkilerini görebilir.
  • İleriye yönelik gerçekleştirilmesi planlanan hedefler bu raporların ışığında hazırlanabilir.
  • Uzun vadede eğitim kalitesinin yükselmesini sağlar.
  • Rapor kontrol sistemi oluşturularak kurumun performans durumunu güncel olarak takip edebilmesi sağlanır.