Personel Modülü

DERSSİS sisteminde bulunan Personel Modülü, eğitim kurumlarında görev alan idari personele dair bürokratik verilerin kolaylıkla kayıt altına alınmasını sağlar. Belirli personel kimliklerinin (Sekreter, Memur, Eğitim Danışmanı, Muhasebe, Müdür Yardımcısı, Müdür ve Kurucu) belirlenip görev dağılımlarının saptandığı bu modülde kişilerin sistem içerisinde yaptığı işlemler görülebilir. Örnek vermek gerekirse; modülde herhangi bir işlem yapan bir muhasebe görevlisinin hangi saat aralıklarında çevrimiçi olduğu ve nasıl bir çalışma yaptığı (muhasebe belgeleri ve diğer yaptığı bürokratik işlemler vb.) sistem içerisinde listelenir.

İlgili personel kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yaparak kurum yöneticisi tarafından kendisine atanan tüm yetkileri bu modül içerisinde kullanabilir.

Personel Modülü dahilindeki veriler aşağıdaki gibidir:

-Personelin adı ve soyadı

-Personelin görev tanımı

-DERSSİS sistemi bünyesinde gerçekleştirebileceği işlemler

-DERSSİS sistemi bünyesinde kullanabileceği modüller

-Sistem içerisinde aktif olduğu saatlere dair veriler

-Sistem üzerinde çalışırken yaptığı işlemlerin dokümanları

Personel Modülünün Eğitim Kurumlarına Sağlayacağı Yararlar

  • Kurum içerisindeki performans analizlerinin etkin bir şekilde raporlanması sağlanır.
  • Personellere atanan yetkilerin yazılı olarak kayıt altına alınması sağlanır, görev tanımları keskin bir şekilde belirlenir.
  • Kurum içerindeki bürokratik trafik, sistematik bir şekilde takip edilebilir.
  • Dijital ortamdaki veriler güvenli bir şekilde arşivlenebilir.
  • İşlemler uzun vadede zaman tasarrufu sağlayarak personeli verimli bir şekilde çalışmaya yönlendirir.
  • Genel çerçevede bir personel bilgi sistemi oluşturularak kurum içerisindeki idari iletişim kolaylaştırılır.
  • Personel alımı işlemleri sırasında görevine başlayacak olan kişinin şahsi verileri güvenilir bir sisteme kaydolmuş olur.