Ölçme Değerlendirme Modülü

DERSSİS Ölçme Değerlendirme Analizleri
Üniversite sınavına hazırlanırken halihazırdaki durumunuzu ve ileriye dönük nasıl bir
çalışma yöntemi izlemeniz gerektiğini doğru analiz edebilmeniz çok önemlidir. Bir konuda
hatasız soru çözebilecek kıvama gelebilmek bir sabır işi olduğu kadar, tutarlı bir çalışma
disiplini ve doğru stratejinin keşfedilmesini gerektirir. Bu noktada yaptığınız her hatalı soruda
veya her hatalı deneme çözümünde durumunuza tepeden bakarak yeni planlamalar
yapmalısınız. Kimi zaman bu doğrultuda kendi değerlendirmelerinizin yanı sıra size yol
gösterecek bir danışmana ihtiyaç duyabilirsiniz. DERSSİS, sektördeki uzun yıllara dayanan
deneyimi ile oluşturduğu Ölçme Değerlendirme Analizleri ile çalışmalarınızı verimli kılarak
bu husustaki ihtiyaçlarınızı karşılamayı hedefliyor.

DERSSİS Ölçme Değerlendirme Analizi Sisteminin Yapısı
Sistemdeki her bir ders kendine özel kodlarla öğrencilerin işini kolaylaştıracak bir şekilde
düzenlenmiştir. Sistem içerisindeki sorular, zorluk derecesine ve kalitesine göre 5 üzerinden
puanlanır. ÖSYM’nin de kullandığı zorluk derecesi puanlandırmaları, öğrencilerin en doğru
haliyle sınav deneyimi yaşamasını hedeflemektedir. Bu doğrultuda DERSSİS, ÖSYM’nin
sınavda kullandığı kelime sisteminden de yararlanmaktadır. Oluşturulan yeni nesil güncel
soru arşivleri, soru tiplerine göre metin,grafik vs. şeklinde sınıflandırılır ve konularla
eşleştirilir .İlgili konulara sınav soruları içerisindeki yüzdelikleri girilir.

Ölçme ve Değerlendirme modülleri içerisinde 120 farklı yayınevinden 350 soru bankası ,
sınav değerlendirme modülü içerisinde ise 500 adet deneme bulunmaktadır. Bu sayede
öğrencilerin farklı kaynakların sorularını tanıyarak çözüm yöntemlerindeki stratejilerini
geliştirmeleri amaçlanır.

DERSSİS’teki deneme sınavlarında ise öğrencilerin başarı analizlerini en doğru şekilde
yansıtmak için pek çok farklı veri kullanıma sunulmuştur. Bir deneme sınavının zorluk
derecesi, sınava katılan öğrencilerin başarısı ve net yüzdelerine göre belirlenmiş olur. Bu
veriler ışığında sınava giren kişiler arasında bir başarı sıralaması yapılır. Sınav sonrasında
ise öğrencilerin başarısını gösteren deneme karneleri velilere Whatsapp uygulaması
üzerinden iletilir.

Bu deneme karnesi içerisinde öğrencinin;
● Önceki yılın ÖSYM sonuçlarına göre belirlenen sıralaması
● Girdiği son 10 deneme sınavındaki netlerinin ortalaması
● Girdiği son 5 deneme sınavındaki branş yüzdeleri ve konu bazlı doğru-yanlış soru
verileri
● Deneme sınavındaki her branşın sorularına göre durum değerlendirmesi görülebilir.

DERSSİS Ölçme ve Değerlendirme Analiz Programı İçerisindeki Modüller

Genel Analiz Programı
Bu modül içinde ulaşabileceğiniz veriler:
● Sınav dahilindeki branşların soru dağılımı
● Öğrencinin boş bıraktığı soru sayısı
● Öğrencinin cevapladığı doğru ve yanlış soru sayısı
● Öğrencinin çözdüğü doğru soruların yüzdelik alanları
● Öğrencinin girdiği deneme setlerinin isimleri ve çözdüğü deneme sayıları
Nokta Hata Analiz Programı
Bu modül içinde ulaşabileceğiniz veriler:
● Öğrencinin katıldığı deneme sınavlarına bağlı olarak oluşturulan NAP analizi
● Öğrencinin deneme sınavı sonuçlarına göre her bir sorunun ait olduğu alt konu
başlıklarına inilerek oluşturulan doğru yüzdeleri

Sıfır Hata Programı
Bu modül öğrencinin durum analizinin neticesinde oluşturulan yeni bir çalışma stratejisine
işaret eder. Sıfır Hata Analizinde öğrencinin girdiği deneme sınavındaki boş ve yanlış
sorulardan yeni bir kitapçık oluşturulur. Talebe göre her deneme için ayrı ayrı kitapçık
oluşturulabileceği gibi girilen tüm denemeler için toplu bir kitapçık da hazırlanabilir. Her branş
için ayrı kitapçık setine ulaşılabilir. Ayrıca öğrencinin eksik olduğu konularda doğru bir
çalışma yöntemi belirleyebilmesi için cevap anahtarında bir soruda ait alt konu başlıklarına
kadar uzanan konu zinciri de bu modül içerisinde bulunmaktadır. Öğrenciye ait kontrol ve
tekrar çizelgesi de bu modülün kapsamındaki verilerdendir.

Konu Ders Analizleri
● Kişiye Özel Soru Bankaları
Öğrencilerin durum değerlendirmelerinin sonuçlarına göre kişiye özel soru bankaları
hazırlanır. Bu kapsamda öğrencilere her branşta analiz programından elde edilen
başarı yüzdeleri üzerine ona uygun zorlukta ve sayıda test, bu kitapta yer alır.
● Sıfır Hata Kitabı
Sıfır Hata Kitabında öğrencilerin deneme sınavlarında çözemedikleri soruların
benzerlerinden derlenen bir kaynak hazırlanır. Öte yandan öğrencinin sınavlarda
zorlandığı konulara yönelik konuların soruları da bu kitabın kapsamındadır.