Öğretmen Modülü

Öğretmen Modülü, DERSSİS sistemi içerisinde oldukça önemli bir yer tutar. Eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlere dair verilerin kayıt altına alındığı bu modül, idari düzeni sağlaması bakımından oldukça kullanışlıdır. Modüle dahil olan bir eğitmenin dönem boyunca yaptığı tüm aktiviteler, ders programı burada açıkça görülebilir. Öte yandan öğretmen ve idare arasındaki iletişimi de kolaylaştıran bu sistem, maaş verileri ve muhasebe işlemlerini dair dokümanları da bünyesinde barındırır. Bu sistem eğitim kurumlarında görev alan eğitmenlerin tüm resmi işlemlerinin (sözleşme vb.) dijital ortama aktarılmasında hayati önem taşımaktadır. Sonuç olarak bu modül bir öğretmen dosyası işlevi görür.

Öğretmen Modülü dahilindeki veriler aşağıdaki gibidir:

 • Eğitmenin görev alacağı saatler ve sınıflara dair çizelgeler
 • Eğitmenlerin kuruma ilettiği kişisel bilgiler
 • Kurum ve eğitmen arasında yapılan sözleşmeler
 • Eğitmenin maaş belgeleri ve muhasebe dokümanları

Öğretmen Modülünün Eğitim Kurumlarına Sağlayacağı Faydalar

 • Kurum içindeki bürokratik trafik düzenlenir.
 • Eğitmenlerin dönem içerisindeki programları dijital ortama aktarılabilir.
 • Sözleşmeler ve diğer resmi belgeler arşivlenebilir.
 • Raporlama işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
 • İdare personel ve eğitmenler arasındaki resmi iletişim kolaylaştırılabilir.
 • Muhasebe ekibinin ay sonu planlamalarında vakit kazanılır.
 • Yeni öğretmen alımı döneminde resmi işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında zamandan tasarruf edilir.
 • Tüm öğretmen bilgileri ve ilgili sözleşmeler dijital ortama aktarıldığı için hem kurum hem de eğitmen için güvenilir bir platform oluşturulabilir.