Öğrenci Modülü

Öğrenci Modülü

DERSSİS sistemine kayıtlı kurumlarda eğitim gören öğrencilerin bilgilerine dair ayrıntıları içeren Öğrenci Modülü, personel ve idari ekibe sağladığı kolaylıklar ile ön plana çıkmaktadır.

Bu modül içerisinde bir öğrencinin eğitim süreci ile alakalı veriler ve muhasebe işlemleri kayıt altına alınır.

Ayrıca kayıt sistemindeki öğrencilerin sözleşme belgeleri, ödeme planları gibi dokümanlar dijital ortama aktarılır.

Öğrenci Modülü dahilindeki veriler aşağıdaki gibidir:

-Öğrenci Adı ve Soyadı

-Dönem

-Sınıf

-Kayıt Statüsü (Ön Kayıt, Kesin Kayıt, İlişik Kesilmiş)

Kesin Kayıtlı Öğrencilere Dair Bilgiler

-Sıra No

-Öğrenci Adı ve Soyadı

-TC. Kimlik Numarası

-Telefon Numarası

-Cinsiyet

-Veli Adı

-Veli Telefon Numarası

-Sınıf (Dönem)

-Grup (Üniversite veya Lise Hazırlık vb.)

-Şube

Öğrenci Ders Kaydı Verileri

Öğrenci Modülünün Eğitim Personeline Sağlayacağı Kazanımlar

-Bu modül sayesinde kurum bünyesindeki birimler, ihtiyaç duydukları verilere kolaylıkla ulaşarak zaman kazanır.

Herhangi özel bir durumda öğrencilere dair bilgiler gerekli mercilere ulaştırılabilir. Gerektiği zamanlarda veliler ile hızlıca iletişim kurulabilir.

-Kurum bünyesindeki öğrencilerin devamsızlık hakkı ve sınav başarı durumları gibi konular üzerine istatistik çıkartılarak rapor hazırlanabilir.

-Muhasebe birimi, veliler ile yaptıkları sözleşmelere ve ödeme planlarına ulaşarak aylık ekonomik analizler yapabilir.

-Tüm öğrencilerin bilgileri kayıt altına alındığı için halihazırda eğitim gören veya mezun öğrencilerin verileri kullanılarak arşiv oluşturulabilir.

-Belirli bir eğitim dönemi baz alınarak kurumun başarı grafiği çıkartılarak geleceğe yönelik uygulamaya konulması planlanan stratejiler, eğitmenlere ve personellere iletilebilir.

-Farklı bir kuruma geçiş yapacak öğrencilerin bilgileri diğer okullara rahatlıkla ulaştırılabilir.

-Eğitmenler dönem içerisinde ders işleyecekleri sınıflardaki öğrencilerin sınav analizi raporlarını inceleyerek farklı eğitim araçları geliştirebilir ve bir ders ajandası oluşturabilir.