Kurumsal

Şirket Profili

2018 yılında kurulan DERSSİS, sektöründe deneyimli ve uzman ekibiyle beraber güncel teknolojinin imkanlarını eğitim kurumlarına taşımayı hedeflemektedir. Kurum içi verileri planlamak ve birimler arasındaki veri akışını hızlandırmak üzere ekonomik ve üstün özelliklere sahip yazılımlar piyasaya süren marka, gerek idari personelin gerek ise öğrencilerin faydalanabileceği sistemler tasarlamaktadır.

Yazılım ve eğitim alanında son derece nitelikli kişilerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan DERSSİS ekibi, kurumların ihtiyaç duyabileceği tüm faktörleri göz önünde bulundurarak projelerini geliştirmektedir. Yoğun bir analiz döneminden sonra piyasaya sürülen eğitim yazılımları, DERSSİS şirketinin çalışma alanına olan titiz yaklaşımının kanıtı niteliğindedir.

Vizyon ve Misyonumuz

DERSSİS, eğitim konusunun hassasiyetinin bilincinde olarak yazılım projelerini tasarlarken pek çok noktada prensipli bir tavır ortaya koymaktadır.

Vizyon

  • Yazılımı kullanan eğitim kurumlarının tüm birimlerinde verimliliğin arttırılması,
  • DERSSİS sistemini kullanan kişilerin ihtiyaç duydukları verilere kolaylıkla erişebilmesinin sağlanması,
  • Eğitim ve öğretim alanında etkin bir şekilde yer alan kalemlerin günümüz teknolojisine pratik bir şekilde entegre olması,
  • Kurum içi bürokratik işlemlerin hızlandırılarak ilgili belgelerin objektif kayda geçirilmesi

Misyon

  • Kişisel verilerin en üst düzeyde korunarak sistem dahilindeki bireylerin rahat bir şekilde veri paylaşımı yapabilmesinin sağlanması,
  • Eğitim alanındaki başarının toplumsal kalkınmanın temel kaynağı olduğunun farkındalığı ile yeni nesil yazılımlar geliştirmek,
  • Kurum, öğrenci ve velilerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında işlevsel bir sistem ortaya koymak
  • DERSSİS bünyesindeki kurumlara veri kaydı ve paylaşımı noktasında şeffaf bir çalışma prensibi benimseyerek güvenilir sistemler tasarlamak,

Yukarıda belirtilen vizyon ve misyon maddelerini öncelikli hedef ve prensip olarak benimseyen DERSSİS, yeni nesil teknoloji gündemini sürekli olarak takip eder. Marka, kurumların gelecekte de ihtiyaç duyabileceği tüm noktaları incelikle analiz ederek sistemlerini bu yönde geliştirmeyi sürdürmektedir.