Kalite Görüşmeleri Modülü

Eğitim kurumlarının zaman zaman ihtiyaç duyabileceği performans ve kalite görüşmelerine dair değerlendirmelerin bulunduğu Kalite Görüşmeleri Modülü, olumlu ve olumsuz bildirimlerin sınıflandırılmasını ve raporlanmasını sağlar. İstatistiksel grafiklerin çıkarılarak idari ekibe ileten bu modül, kurumun durumuna dair analitik veriler çıkarır. Bu sayede gerek pazarlama ekibi gerek ise idari personel elzem görünen iyileştirme çalışmalarını hızlıca hayata geçirebilir. Eğitim kurumuyla etkileşim içinde olan her bir birimin yorum ve görüşlerinin kayıt altına alınmasına olanak tanıyan DERSSİS, eğitim kalitesinin arttırılmasını sağlamak adına bu modülün programlanmasına özen göstermiştir.

Kalite Görüşmeleri Modülünü dahilindeki veriler aşağıdaki gibidir:

 • Veli görüş ve değerlendirmeleri
 • Öğrencilerin ders işleyişi ve yönetim birimi üzerine görüşlerini içeren değerlendirme anketi dokümanlar
 • Dönem içerisinde kurum dahilinde hazırlanan değerlendirme anketleri
 • Olumlu-olumsuz bildirimlerin sınıflandırılmasını sağlayan araçlar
 • Kurum performans raporları
 • İstatiksel değerlendirme ve performans analiz içerikleri

Kalite Görüşmeleri Modülünün Eğitim Kurumlarına Sağlayacağı Yararlar

 • Eğitim kurumunun ileriye dönük hazırladığı çalışmalara alt yapı sağlar.
 • Kurumun güncel durumu üzerine kuş bakışı değerlendirme yapılmasına imkan verir.
 • İşleyiş ile ilgili muhtemel problemlerin saptanmasına yardımcı olur.
 • Veliler ve öğrenciler ile kurulan iletişimi güçlendirir.
 • Öğretmen ve öğrenciler arasındaki ilişkinin takip edilmesine yardımcı olur.
 • Kurumun uzun vadede performansının yükselmesini sağlar.
 • Bildirim arşivi oluşturularak zaman içinde kurumun sağladığı ilerleme kayıt altına alınır.
 • Şeffaf bir şekilde kurumun güncel durumuna dair raporlar birimlere iletilebilir ve yeni düzenlemelere gidilebilir. Performans değerlendirme raporları kullanılarak kurumun eğitim kalitesi arttırılabilir.