Gider – Masraf Modülü

Eğitim kurumlarında yapılan harcamaların aylık olarak raporlandığı Gider-Masraf Modülü, günlük ve aylık masraflara dair tutanakları özenle kaydeder. Kurumda yapılan tüm masrafların tüm nitelikleriyle kaydedilmesini sağlayan sistem, muhasebe biriminin ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Belirtilen gider kalemlerinin kapsamının çok geniş tutulduğu modül, aylık ve günlük olarak öğretmen ve personellerin yaptığı harcamaları gösterir, kira, su, elektrik faturası, yemek vb. masrafların miktarlarını belirtir. Bu sayede idari yöneticilerin kurumun muhasebe bilgilerini günlük ve aylık olarak kolaylıkla takip edebilmesi sağlanır.

Gider-Masraf Modülü dahilindeki veriler aşağıdaki gibidir:

 • Kurumdaki birimlerin ve personellerin günlük ve aylık harcamalarına dair dokümanlar
 • Birimlerin günlük aylık masraf tutarlarının içeriklerini gösteren veriler
 • Masraf kalemlerinin her birinin düzenlenmesi sağlayan araçlar
 • İdari ekibin değerlendirilmesine sunulan masraf raporları
 • Gelir tablosu ve masraf tutanakları gibi belgeler

Gider-Masraf Modülünün Eğitim Kurumlarına Sağlayacağı Yararlar

 • Kurum içerisinde yapılan harcamalar şeffaf bir şekilde belgelenebilir.
 • Gelir-Masraf tabloları oluşturularak kurumun muhasebe raporları hızlı bir şekilde hazırlanabilir.
 • Birimlerin ve personellerin kurum içerisinde yaptığı harcamalar kayıt altına alınabilir.
 • Tasarruf yapılması gerektiği durumlarda rahatlıkla uzun veya kısa vadede planlar yapılabilir.
 • Muhasebe birimi verimli bir şekilde çalışması sağlanır.
 • İdare personellerinin kurumun durumuna üzerine yapacağı takipler hızlanır.