Faaliyetler Modülü

Eğitim kurumlarında gerçekleştirilen kurum içi veya kurum dışı faaliyetlerin kayıt altına alındığı Faaliyet Modülü, gerçekleştirilmesi planlanan bir etkinlikte görev alacak olan personellerin, öğretmenlerin takibini ve bilgilendirilmesini sağlar. Böyle bir durumda etkinlik sorumluları DERSSİS sistemi profilleri üzerinden seçilir ve listelenir. Böylelikle ilgili tüm birim ve kişiler planlanan faaliyet ile alakalı gelişmelerden haberdar olur.

Faaliyet Modülü, etkinlik için gerekli izinlerin alınmasını ve velilerin bilgilendirilmesine yönelik evrakların da hazırlanmasını sağlar.

Faaliyet Modülü dahilindeki veriler aşağıdaki gibidir:

 • Gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin içerikleri
 • Faaliyetten sorumlu personel ve eğitmenlere dair bilgiler
 • Veli ve faaliyetin gerçekleştirileceği mekanlardan alınan izinlerin dokümanları
 • Faaliyetlere dair oluşturulan duyurular
 • Kurum içi etkinlik takvimi

Faaliyet Modülünün Eğitim Kurumlarına Sağlayacağı Yararlar

 • Gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklere dair veriler, sistematik bir şekilde düzenlenebilir.
 • Resmi onay belgeleri dijital ortamda arşivlenebilir.
 • Faaliyetlerde görev alan personellerin listelenmesi ile ilgili kişilerin yıl sonu performans verileri rahatlıkla çıkarılabilir.
 • Yıl sonu değerlendirmelerinde kurum içi veya kurum dışı etkinlikler üzerine bir faaliyet raporu hazırlanabilir.
 • Faaliyetlerde sorumluluk olan kişilere kısa sürede gerekli bilgiler ulaştırılabilir.
 • Daha sistematik ve düzenli bir şekilde etkinlik planlanabilir.