Duyuru Modülü

Eğitim kurumlarındaki tüm birimlere ulaştırılması gereken duyuruların toplandığı bir platform sağlayan Duyuru Modülü, kurum içerisindeki iletişimin kilit noktası olmayı hedeflemektedir. Hızlı ve etkin bir haberleşme ağı kurmak adına günümüz teknolojisinin en üst imkanları kullanılarak programlanan bu modül sayesinde öğrenci, veli, öğretmen ve idari personele e- posta ve SMS ile duyurular ve bilgiler ulaştırılır.

Öte yandan her bir birime gönderilen SMS ve e-postalar, burada özenle arşivlenir. Ayrıntılı e-posta ve SMS raporlanması da sağlayan Duyuru Modülü, yapılan bir bilgilendirmenin ilgili kişiye hangi saate ulaştığı ve okunma durumuna dair verileri kurum için düzenler.

Duyuru Modülü dahilindeki veriler aşağıdaki gibidir:

  • Kurum içerisindeki bilgilendirme ve duyurular üzerine oluşturulan dokümanlar
  • Duyuru gönderilen birimlerin verileri
  • Duyurunun okunma ve iletilme durumlarını içeren raporlar

Duyuru Modülünün Eğitim Kurumlarına Sağlayacağı Yararlar

  • Kurum içindeki önemli bilgilendirmeler hızlı bir şekilde gerekli birimlere ulaştırılabilir.
  • Birimlerin duyuruları ne zaman okuduğu ve ulaşma saati gibi veriler sayesinde kurum içerisindeki iletişimi geliştirmek adına hazırlanacak raporlar idare tarafından değerlendirilebilir.
  • Dijital ortamdan servis edilen duyuruların kaybolma olasılığı olmadığından kurum içi iletişim etkin bir şekilde sağlanabilir.
  • Veliler öğrencilerin sınav tarihleri gibi bilgilendirmelere dijital ortam üzerinden ulaşabilir.
  • Duyuru arşivi oluşturularak kurum içerisindeki gelişmeler idare tarafından rahatlıkla takip edilebilir.