DERSSİS Marka Güvenirliği

DERSSİS, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında bir çalışma prensibi benimseyerek hizmet sunulan kurumun bünyesindeki birimlerin paylaştığı bilgileri, en üst düzeyde muhafaza etmektedir. DERSSİS kullanımı sırasında sizlerden talep edilen veriler, üçüncü kişiler ile paylaşılamaz ve ‘’Gizlilik Politikası’’ şartları altında muhafaza edilir. DERSSİS’ten yararlanacak kurum ve kişiler ‘’Gizlilik Politikası’’ maddelerini direkt olarak kabul etmiş sayılmaktadır. Bununla beraber DERSSİS, şirket olarak KVKK kanununun gerekliliklerine uyduğunun taahhüt etmektedir.

Sizlerden talep edilen veriler, daha verimli ve kaliteli bir hizmet alabilmeniz amacıyla kullanılacaktır.

Kullanıcıların paylaştığı bazı veriler, kişisel olmaktan çıkarılarak istatistik oluşturmak adına anonimleştirilebilir. Bu işlem, KVKK şartlarına ve hukukun gerekliliğine uygun bir şekilde yapılır. Anonimleştirme, KVKK uygulamasına dahil değildir.

Hukuk ve kanun ilkelerine uyum, DERSSİS’in temel ilkelerinden biridir. Bu noktada şirket, kendisi ile paylaşılan bilgilerin kaynağını sorgulama hakkına sahiptir.

-DERSSİS, kullanıcılardan edindiği verilerin güncel olmasını talep etme hakkına sahiptir ve bu konudaki gerekli uyarıları ilgili tarafa aktarabilir.

-DERSSİS, kurum ve kullanıcılardan elde ettiği verileri, yapılacak işlemin gerekliliği kadar sistemine işlemektedir. DERSSİS bünyesindeki veriler, amacı dışında kullanılamaz ve ilgili bilgilerin üçüncü kurum ve kişilerce kullanılmasına da izin verilmez.

-DERSSİS, kurum ve kişilerle sağladığı hizmet üzerine yaptığı sözleşmelerin süresi haricinde elindeki verileri saklamaz. Sözleşmelerde karşılıklı onaylanarak belirlenmiş bitiş süreleri, vergi ve ticaret kanunlarında geçen sonlandırılma tarihlerinin haricinde şirket bünyesinde kalmış veriler artık muhafaza edilmez ve silinir.