Ders Programı Modülü

Eğitim kurumlarının ihtiyaç duyabilecekleri her türlü durum için çözüm üretmeyi amaç edinen DERSSİS, eğitim disiplinin öneminin farkındalığı ile Ders Programı Modülünü hazırlamıştır. Hem öğrencilerin hem de eğitim personelinin verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olan bu modül, iki farklı sistem üzerine kurulmuştur.

Birinci sistem, kurum personel ve eğitmenlerinin ders programı hazırlama sırasındaki ihtiyaçlarını karşılamak için yeni döneme hazırlık yapılan yoğun zamanlar düşünülerek tasarlanmıştır. Muhtemel bilgi trafiğini gidermek adına hızı ve pratikliği ile ön plana çıkan ilk sistem, saniyeler içerisinde yeni ders programı hazırlanmasını sağlar. Bu modül ile sınıf bilgileri, öğretmen kriterleri ve ders saatleri sisteme işlenerek otomatik olarak yeni ders programı oluşturulabilir.

İkinci sistemde ise yönetici kendisi istediği niteliklerdeki programı manuel bir şekilde sisteme girerek dilediği şekilde bir program oluşturabilir, kendisi için hazırlanmış bir programı sisteme kaydedebilir.

Ders Programı Modülü dahilindeki veriler aşağıdaki gibidir:

 • Ders saatleri ve içerikleri
 • Öğretmenlerin branşları ve uzmanlık alanları
 • İlgili dönemin müfredat bilgileri
 • İdari personele dair veriler
 • Sınıf kapasiteleri ve programları
 • Ders programı düzenleme araçları

Ders Programı Modülünün Eğitim Kurumlarına Sağlayacağı Faydalar

 • Ders programları sistematik bir şekilde dijital ortama aktarılarak bilgi karışıklığı önlenir.
 • Dönem öncesi program hazırlığı işlemlerinde zamandan tasarruf edilerek verimli bir çalışma ortamı sağlanır.
 • Öğretmenlerin pratik bir şekilde ders programlarına hakim olması sağlanarak eğitim kalitesi arttırılır.
 • İdari personel dönemin işleyişini takip eder, etkili bir yönetim sağlanır.
 • Öğretmenlerin niteliklerini içeren profiller sayesinde her sınıfın kendine özgü yapısı gözetilerek verimli bir program hazırlanır.
 • Sınıf kapasiteleri belirlenerek ders işleyiş programında duruma göre yeni stratejilere gidilebilir. Ders programı oluşturma süreci avantaja çevrilebilir.
 • Ders programları dijital ortama aktarıldığı için kurum içi arşiv oluşturulabilir.